Αναζήτηση παραγγελίας

Εξυπηρέτηση πελατών
Αναζήτηση

Εισαγάγετε αμέσως τον αριθμό παραγγελίας ή τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για να κάνετε αναζήτηση!

Προσωρινά δεν υπάρχουν πληροφορίες για την λογιστική.

Θερμή υπενθύμιση: Προσέξτε έγκαιρα το email της παραγγελίας σας για να λάβετε πληροφορίες παραγγελίας και κατάσταση παράδοσης πακέτου. Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε έγκαιρα με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στην επάνω δεξιά γωνία. καλά ψώνια! Η εκτιμώμενη χρόνος μεταφοράς είναι περίπου 13-15 ημέρες.

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών σε Πραγματικό Χρόνο

Ώρα γραφείου: 8am-5pm, άλλη ώρα παρακαλώ αφήστε μας ένα μήνυμα, θα απαντήσουμε μέσα σε 24 ώρες.